Standardele de protecție EIP – Scurt ghid explicativ

posted in: Protectie in lucru | 0

echipament de protectie

 

Nu este o noutate faptul că echipamentele de protecție (EIP) au ajuns indispensabile în majoritatea domeniilor de muncă; de la construcții și industrie până chiar la aplicațiile uzuale de mentenanță și curățenie din spațiul domestic, protecția adecvată crește randamentul la muncă, asigurând în același timp siguranța lucrătorilor.

Conform studiilor Eurostat din 2013, România era pe locul 2 în Europa la numărul total de accidente de muncă, majoritatea cărora s-au petrecut în urma lipsei echipamentelor de protecție sau utilizării incorecte ale acestora. Alegerea echipamentelor necesare este de asemenea un factor important; înainte de achiziționarea lor, este esențială evaluarea riscurilor de către personalul autorizat, pentru a determina necesitățile specifice domeniului respectiv.

O parte importantă din misiunea echipei Gtools este creșterea conștientizării importanței protecței la locul de muncă. Dacă ați parcurs deja ghidul general al tipurilor de echipamente de protecție, mai jos puteți găsi cele mai des întâlnite standarde europene de protecție în muncă, împreună cu o scurtă descriere:


Îmbrăcăminte de lucru

 

EN 340 – Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe generale

EN ISO 13998 CE – Șorțuri, pantaloni și haine de protecție împotriva tăierilor și loviturilor cuțitului de mână

EN 381 CE – Protecție pentru utilizatorii ferăstrăului cu lanț ținut cu mâna

EN 510: 2002 – Cerinţe pentru îmbrăcămintea de protecţie folosită acolo unde există riscul de agăţare de părţi mobile

EN 1149-5:2008 Îmbrăcăminte de protecţie. Proprietăţi electrostatice.

EN ISO 11611:2008 – Îmbrăcăminte de protecţie utilizată la activităţi de sudură şi tehnici conexe

EN 61340 – Protecție împotriva descărcărilor electrostatice


Încălțăminte de protecție

 

EN ISO 20345 CE – Încălțăminte de securitate

Categorii de protecție stabilite prin standardul EN ISO 20345 CE

SB – protecție de bază

S1 – proprietăți antistatice și antișoc în zona călcâiului

S1P – proprietăți antistatice, antișoc și lamelă metalică pe talpă

S2 – proprietăți antistatice, antișoc și partea superioară impermeabilă

S3 – proprietăți antistatice, antișoc, partea superioară impermeabilă și lamelă metalică pe talpă

S4 – proprietăți antistatice, antișoc și partea superioară total impermeabilă

S5 – proprietăți antistatice, antișoc și lamelă de metal pe talpă

P – talpă cu lamelă de metal

A – proprietăți antistatice

C – încălțăminte conductivă

CI – izolație împotriva frigului

HI – izolație împotriva căldurii

WRU – partea superioară rezistentă la infiltrarea apei

HRO – talpă rezistentă la temperaturi până la 3000 C

EN ISO 20347 CE – Încălțăminte de lucru

EN 20346 CE – Încălțăminte cu bombeu rezistent la 100 J. Codurile PB, P1, P2 și P3 reprezinta Încălțămintea cu nivel ridicat de protecție.

EN 15090 CE – Încălțăminte pentru pompieri

EN ISO 17249 CE – Încălțăminte de securitate rezistentă la tăiere cu ferăstrău cu lanț


Mănuși de protecție

 

EN 420 CE – Mănuși de protecție. Cerințe generale

EN 455 CE – Mănuși medicale de unică utilizare

EN 511 CE – Mănuși de protecție împotriva frigului

EN 374 CE -Mănuși de protecție împotriva produselor chimice și microorganismelor

EN 388 CE – Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice

EN 407 CE – Mănuși de protecție împotriva riscurilor termice (căldură și/sau foc)

EN 381 CE – protecție pentru utilizatorii ferastrăului cu lanț ținut cu mâna

EN 1082 CE – Mănuși și protectori pentru brațe împotriva taierii și lovirii cu cuțite de mână.

EN ISO 10819 CE – Vibrații și șocuri mecanice. Vibrații mână-braț.

EN 60903 CE – Lucrări sub tensiune. Mănuși de material electroizolanț IEC


Echipamente de protecție împotriva frigului

 

EN 14058 CE – Articole de îmbrăcăminte de protecție utilizate în medii cu temperaturi scăzute

EN 342 CE – Ansambluri și articole de îmbrăcăminte de protecție împotriva frigului


Echipamente de protecție împotriva ploii

 

EN 343 CE – Protecție împotriva ploii


Echipamente de protecție împotriva focului și căldurii

 

EN ISO 14116 CE – Protecție împotriva căldurii și flăcărilor. Materiale, ansambluri de materiale și Îmbrăcăminte cu propagare limitata a flăcării

EN ISO 11612 CE – Îmbrăcăminte de protecție împotriva căldurii și a flăcărilor

EN ISO 11611 CE – Îmbrăcăminte de protecție utilizată la activități de sudură și tehnici conexe

EN 1486 CE – Îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri. Cerințe pentru îmbrăcămintea reflectorizantă pentru operațiile speciale de luptă împotriva incendiului

EN 469 CE – Îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri. Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea de protecție pentru lupta împotriva incendiilor

EN 531 CE – Îmbrăcăminte de protecție pentru lucrătorii din industrie expuși la căldură


Echipamente de protecție chimică

 

EN 943 CE – Îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor chimice solide și gazoase, inclusiv aerosoli lichizi și particule solide.

EN 13034 CE – Îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor chimice. Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea de protecție chimică care prezintă o protecție limitată împotriva produselor chimice lichide

EN ISO 13982 CE – Îmbrăcăminte de protecție pentru utilizare împotriva particulelor solide.

EN 14605 CE – Îmbrăcăminte de protecție împotriva produselor chimice lichide. Cerințe de performanță pentru îmbrăcămintea ale cărei elemente de legătură sunt etanșe la lichide sau la pulverizări, inclusiv articole de îmbrăcăminte care protejează numai anumite părți ale corpului

EN 14126 CE – Îmbrăcăminte de protecție. Cerințe de performanță și metode de încercare pentru îmbrăcăminte de protecție împotriva agenților infecțioși


Echipamente pentru protecție respiratorie

 

EN 136 CE – Aparate de protecție respiratorie. Mască completă.

EN 137 CE – Aparate de protecție respiratorie autonome cu circuit deschis, cu aer comprimat, cu mască completă.

EN 140 CE – Aparate de protecție respiratorie. Semimăști și sferturi de măști

EN 143 CE – Aparate de protecție respiratorie. Filtre de particule.

EN 149 CE – Aparate de protecție respiratorie. Semi-măști filtrante împotriva particulelor.

EN 403 CE – Aparate de protecție respiratorie pentru evacuare. Aparate filtrante cu cagulă pentru evacuarea din incendiu.

EN 405 CE – Aparate de protecție respiratorie. Semimăști filtrante cu supape împotriva gazelor sau împotriva gazelor și particulelor

EN 1146 CE – Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie izolante autonome cu circuit deschis cu aer comprimat cu cagulă pentru evacuare.

EN 12941 CE – Aparate de protecție respiratorie. Aparate filtrante cu ventilatie asistată, cu casca sau cagulă.

EN 13794 CE – Aparate de protecție respiratorie. Aparate de protecție respiratorie izolante, autonome, cu circuit închis pentru evacuare.

EN 14387 CE – Aparate de protecție respiratorie. Filtre împotriva gazelor și filtre combinate.


Echipamente pentru protecția auzului

 

SR EN 352-1:2003 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe generale. Partea 1: Antifoane externe

SR EN 352-2:2003 Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerinţe generale. Partea 1: Antifoane interne

SR EN 352-5:2004 – Protectori individuali împotriva zgomotului. Cerințe de securitate și de încercare. Partea 5: Antifoane externe cu reducere activă a zgomotului


Echipamente pentru protecția ochilor și a capului

 

EN 166 CE – Protecție individuală a ochilor

EN 169 CE – Protecție individuală a ochilor. Filtre pentru sudură și tehnici conexe.

EN 397 CE – Căști de protecție pentru uz industrial

EN 1731 CE – Protecție individuală a ochilor. Protectori ai ochilor și fetei, de tip sita

EN 50365 CE – Căști electroizolante pentru utilizare în instalații de joasă tensiune

EN 812 CE – Căști de protecție, de tip ușor, pentru industrie


Echipamente de protecție împotriva curentului electric

 

EN 1149 CE – Îmbrăcăminte de protecție cu proprietăți electrostatice.


Echipamente de protecție pentru lucrul la înălțime

 

EN 341 CE – Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Coborâtoare

EN 813 CE – Echipament individual de protecție pentru prevenirea căderilor de la înălțime. Centură scaun

EN 354 CE – Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Mijloace de legătură

EN 355 CE – Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Absorbitoare de energie

EN 358 CE – Echipament individual de protecție pentru poziționare în timpul lucrului și prevenirea căderilor de la înălțime. Centuri de poziționare în timpul lucrului și limitare a deplasării și mijloace de legătură pentru poziționare în timpul lucrului

EN 360 CE – Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Opritoare de cădere retractabile

EN 361 CE – Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Centuri complexe

EN 362 CE – Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Piese de legătură

EN 1891 CE – Echipament individual de protecție pentru prevenirea căderilor de la înălțime. Corzi cu miez cu coeficient redus de alungire

EN 12492 CE – Echipament de alpinism și escaladare. Căști pentru alpinisti. Cerințe de securitate și metode de încercare

EN 12841 CE – Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime. Sistem de acces cu corzi.

EN 353 CE – Echipament individual de protecție împotriva căderilor de la înălțime – Opritoare de cadere cu alunecare pe suport de ancorare rigid


Echipamente medicale

 

EN 455 CE – Mănuși medicale de unică utilizare

EN 374 CE – Mănuși de protecție împotriva produselor chimice și microorganismelor


Echipamente reflectorizante

 

EN 471 CE – îmbrăcăminte de semnalizare de mare vizibilitate pentru utilizare profesională.


Prim ajutor și dușuri de urgență

 

EN 1865 CE – Specificații pentru brancarde și alte echipamente pentru transportul pacienților utilizate la ambulanțe

 

Leave a Reply